زبان ناخن ها

زبان ناخن ها
بسياري از افراد با ديدن ناهماهنگي، گود افتادن و ايجاد لکه روي ناخن خود نگران مي شوند؛ در حالي که بيشتر اين علايم شايع است. با اين حال برخي از اين علايم مي تواند با بيماري هاي جدي مرتبط باشد.
زبان ناخن ها
بسياري از افراد با ديدن ناهماهنگي، گود افتادن و ايجاد لکه روي ناخن خود نگران مي شوند؛ در حالي که بيشتر اين علايم شايع است. با اين حال برخي از اين علايم مي تواند با بيماري هاي جدي مرتبط باشد.
نوارهاي سفيد

ايجاد يک جفت خط افقي در قسمت پايه ناخن که به طور موازي ديده مي شود، علت هاي مختلفي دارد از جمله شيمي درماني، بيماري کبد يا کليوي.

حالت چماقي شدن ناخن

به طور معمول ناخن از بستر رو به بالا منحني مي شود. ناخن هايي که به سمت پايين منحني مي شود مي تواند نشانه بيماري ريوي، قلبي عروقي، کبدي، التهاب روده يا عفونت HIV باشد.

خطوط افقي

اين خطوط مي تواند نشانه آسيب ديدگي ناخن باشد. گاهي در افراد مبتلا به تب بالا يا در افرادي که شيمي درماني مي شوند، ديده مي شود. اين نوع خط ها را مي توان به ديابت، کمبود روي و بيماري عروقي محيطي ارتباط داد.

ناخن هاي قاشقي

اين نوع ناخن ها به طور غيرطبيعي صاف و نازک است و حتي به حدي مقعر است که يک قطره آب را نگه مي دارد. اين حالت با کمبود شديد خون يا قرار گرفتن مکرر در معرض مواد شيميايي يا آسيب ديدگي رخ مي دهد.

صفحه ناخن سفيد

ويژگي آن ناخن سفيد با نوار تيره در نوک آن است که در تمامي انگشتان مشاهده مي شود و در بيماران کبدي شايع است. اگرچه با روند طبيعي بالا رفتن سن رخ مي دهد اما مي توان آن را با نارسايي قلب، ديابت و عفونت HIV ارتباط داد.

 
بازخوردها
    ارسال نظر