سم زدایی بدن با گیشنیز

سم زدایی بدن با گیشنیز
محققان آمريکايي دريافته اند که گشنيز عامل بسيار موثر و شگفت انگيزي در سم زدايي بدن و دفع فلزهاي سنگين است.
با این سبزی بدنتان را سم‌زدایی کنید
تحقيقات نشان داد مصرف گشنيز باعث دفع سرب و آلومينيم نيز مي شود.
 محققان آمريکايي دريافته اند که گشنيز عامل بسيار موثر و شگفت انگيزي در سم زدايي بدن و دفع فلزهاي سنگين است.

محققان پيشتر موفق شده بودند با اتخاذ برنامه اي عفونت بيماران را درمان کنند. با اين حال اگرچه علايم عفونت از بين مي رفت اما پس از مدتي باز مي گشت.

آنان معتقد بودند که علت اين امر، تراکم آلومينيم، جيوه و سرب در برخي از قسمت هاي بدن است که به باکتري ها و ويروس ها اجازه تکثير مي دهد.

نکته جالب اين بود که يکي از اين بيماران پس از مصرف سوپ گشنيز به ميزان چشمگيري جيوه را از طريق ادرار دفع کرد.

تحقيقات نشان داد مصرف گشنيز باعث دفع سرب و آلومينيم نيز مي شود. بنابراين از بيماران خواسته شد به طور منظم گشنيز تازه يا آب گشنيز همراه با آنتي بيوتيک يا ضدويروس هاي طبيعي مصرف کنند تا تمامي عفونت ها بدون اين که عود کند، درمان شود.
بازخوردها
    ارسال نظر