رفع لک و سیاهی زیر چشم با داروهای گیاهی

رفع لک و سیاهی زیر چشم با داروهای گیاهی
یک قاشق افسنتین و یک قاشق گل ختمی را با دو لیوان آب و یک قاشق غذا خوری سرکه سیب دم کرده ،هر روز موضع را با آن بشویید.

رفع لک و سیاهی زیر چشم با داروهای گیاهی

یک قاشق افسنتین و یک قاشق گل ختمی را با دو لیوان آب و یک قاشق غذا خوری سرکه سیب دم کرده ،هر روز موضع را با آن بشویید.

 
چند عامل در بروز لک و سیاهی زیر چشم موثر است:

۱)عامل ژنتیکی(غیر قابل درمان با گیاه)

 ۲)عامل فقرآهن-انگل-ضعف عمومی

 ۳)عامل کبدی

  ۴)عامل پوستی(دِرمی)

  توجه داشه باشید که گاهی اوقات چند عامل سبب بروز این ضایعه می گردد.

 
نسخه ها:

الف) مصرف میوه ها و سبزی تازه(مقوی کبد).
 
ب) استفاده از ماسکهای صورت
 
ج) – مصرف آب عناب روزی یک لیوان(مفید برای کم خونی و کبد)
 
- مصرف روزانه عرق کاسنی وگزنه (مفید برای کبد وکم خونی).روزی ۱ تا ۲ لیوان با آب .
 
د) ابتدا با مخلوط مقداری سرکه سیب و گلاب محل را ماساژ دهید سپس با روغن بادام تلخ یا نارگیل مجدداً آن ناحیه را چرب کنید.(هر روز ،روزی یک بار).
 
ه) یک قاشق افسنتین و یک قاشق گل ختمی را با دو لیوان آب و یک قاشق غذا خوری سرکه سیب دم کرده ،هر روز موضع را با آن بشویید.

بازخوردها
    ارسال نظر