چند نسخه گیاهی برای درمان یبوست

چند نسخه گیاهی برای درمان یبوست
چند نسخه گیاهی برای درمان یبوست.

داروهای گیاهی برائ رفع یبوست

● نسخه شماره ۱
▪ دارو : ریشه و ریزم ریوند چینی ( Rheum officinale )
▪ مقدار مصرف : ۱ تا ۴ گرم
▪ طرز تهیه : مقدار فوق را کە قبلا کوبیده شده است در یک فنجان آب جوش ریخته مدت یک ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده صبح و شب هر بار یک فنجان یک ساعت بعد از غذا میل کنید .
توجه : این دارو در زنان حامله و در اشخاصیکه سنگ در مثانه یا دستگاه ادراری دارند نباید مصرف شود .

● نسخه شماره ۲

▪ دارو : شیرابه خشک شده برگهای صبر زرد (چادروا) ( Aleo species )
مقدار مصرف : ۶۰ تا ۲۰۰ میلی گرم بعنوان مسهل ملایم ، ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی گرم بعنوان مسهل .
▪ طرز تهیه : با کمی شربت قند میل کنید .
توجه : این دارو در دوران حاملگی ، زمان قاعدگی و در هنگام وجود ناراحتی گوارشی مصرف نگردد .

● نسخه شماره ۳
▪ دارو : برگ سنا ( Cassia angustifolia )
▪ مقدار مصرف : ۵/۰ تا ۱ گرم بعنوان ملین
۱ تا ۳ گرم بعنوان مسهل ملایم
۴ تا ۸ گرم بعنوان مسهل قوی
▪ طرز تهیه : مقادیر مورد نظر از برگ سنا را کە قبلا کوبیده شده باشد در یک فنجان آبجوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده صبح و شب هر بار یک فنجان یک ساعت بعد از غذا میل کنید .
▪ توجه : مدت ۶ تا ۸ ساعت بعد از مصرف دارو تخلیه روده آغاز می گردد .

● نسخه شماره ۴

▪ دارو : اسفرزه ( Plantago psylium)
▪ مقدار مصرف : برائ بزرگسالان مقدار ۱۰ گرم یا یک قاشق غذا وری پر با کمی آب ولرم یا شیر گرم روزی سه بار مصرف گردد .
▪ اطفال : مقدار یک رگم روزی سه بار با کمی آب گرم یا شیر گرم میل کنید .

● نسخه شماره ۵

▪ دارو : پوست سیا توسه ( Rhamnus frangula )
▪ مقدار مصرف : ۱ تا ۳ گرم از پودر گیاه
▪ طرز تهیه و مصرف : بصورت کپسول تهیه و میل کنید .
▪ توجه : مقدار ۲ تا ۶ گرم این دارو را در یک لیوان آب بصورت جوشانده نیز می توان تهیه و مصرف نمود .

● نسخه شماره ۶

▪ دارو : مغز میوه فلوس ( Cassia fistula)
▪ مقدار مصرف : بزرگسالان بە مقدار ۴ تا ۸ گرم بعنوان ملین و بە مقدار ۳۰ تا ۶۰ رگم بعنوان مسهل ، اطفال بە مقدار ۳ گرم بر حسب هر یک از سنین عمر بعنوان مسهل .
▪ طرز تهیه و مصرف : مقادیر ذکر شده از پودر گیاه فوق را رد یک فنجان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده صبح و شب هر بار یک فنجان یک ساعت بعد از غذا میل کنید .

 

بازخوردها
    ارسال نظر