طبيعت‌گردي، درماني موثر براي افسردگي است

طبيعت‌گردي، درماني موثر براي افسردگي است
طبيعت در حالت کلي به جهان فيزيکي و همچنين زندگي اشاره دارد. قدم زدن در کنار رود و راه رفتن در ساحل شن و ماسه و بطور کلي پياده‌روي در طبيعت فوايد بسياري بر روح و روان انسان دارد از جمله اينکه جلوي تفکرات منفي باخود و به طبع آن افسردگي را مي گيرد.
طبيعت‌گردي، درماني موثر براي افسردگي است
طبيعت در حالت کلي به جهان فيزيکي و همچنين زندگي اشاره دارد. قدم زدن در کنار رود و راه رفتن در ساحل شن و ماسه و بطور کلي پياده‌روي در طبيعت فوايد بسياري بر روح و روان انسان دارد از جمله اينکه جلوي تفکرات منفي باخود و به طبع آن افسردگي را مي گيرد.
محققان در حال حاضر با هدف مهار اين ويژگي عرفاني به دنبال بهره مندي از طبيعت براي کمک به بازپروري کساني که در حال مبارزه با افسردگي و زوال شناختي‌‌اند هستند.
مجموعه‌اي از مطالعات علمي نشان مي‌‍‌دهد افرادي که در طول روز بيشتر در طبيعت هستند، کمتر دچار افسردگي مي شوند و احساسات منفي از آنها دور مي‌شود. يک مطالعه جديد علوم اعصاب شناختي در دانشگاه استنفورد از مزاياي طبيعت از طريق تغييرات عصبي در اسکن مغز شرکت کنندگان نشان مي‌دهد.
اين نتايج در مجموعه مقالات آکادمي ملي علوم منتشر شده است. در اين مطالعه 38 فرد برجسته در مناطق شهري که بدون سابقه اختلال رواني بودند برسي شدند. پس از آن شرکت کنده ها به دو گروه تقسيم شدند و از افراد خواسته شد تا يک پياده روي 90 دقيقه اي در طول روز در طبيعت داشته باشند. اسکن مغز قبل و بعد از پياده روي انجام شد. گروه اول در امتداد يک جاده در مرکز شهر پر سر و صدا در کاليفرنيا رفته بودند.
گروه ديگر در يک محيط طبيعي در نزديکي دانشگاه استنفورد لذت بردند. در نهايت مشخص شد که پياده روي در طبيعت زيبا و آرام تا چه حد اثرات منفي و افسردگي را از انسان دور مي کند.
بازخوردها
    ارسال نظر